สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินการประกวดจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ณ เมืองสุพรรณบุรี โดยมีหน่วยงาน องค์กร ชุมชน เข้าร่วมการประกวดการจัดโต๊ะไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก