สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี เปิดบ้านสัมผัสภาษาจีน

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี เปิดบ้านสัมผัสภาษาจีน

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 สถาบันขงจื่อฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านสัมผัสภาษาจีน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 230 คน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วย การรำไทเก๊ก การวาดหน้างิ้วจีนศการตัดกระดาษจีน การจัดแสดงชุดจีนโบราณ เป็นต้น