สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมจีน ประจำปี2560

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมจีน ประจำปี2560

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 Prof. Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันประลองหมากล้อมจีน ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 110 คน จากโรงเรียน7แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งกรรมการการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ คือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์