สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมการอบรมพัฒนาอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่26 – 27 สิงหาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) และคณะครูผู้ดูแลอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดอบรมให้กับอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ประจำปี 2560 โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์อาสาสมัครชาวจีนเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 114 คน โดยมี นางสุขนิษฐ์  ปิยะวิทยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Prof. Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ  และ Mr.Qiu Zongfeng รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ Mr. Yu Chongyang อาจารย์ผู้ดูแลอาจารย์อาสาสมัคร ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย