สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในความร่วมมือ

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรรณบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในความร่วมมือ

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน  Prof. Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน อาจารย์ธนาภรณ์ โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทย พร้อมด้วย Mr.Qiu Zongfeng  รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน และอาจารย์อาสาสมัครชาวจีน  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในความร่วมมือของสถาบันขงจื่อ เพื่อเข้าพบปะสนทนากับผู้อำนวยการโรงเรียน และตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยกวางสี