วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เยี่ยมชมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางสาววิลาวัณย์ ธนวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยม สถาบันขงจื่อฯ โดยมี Prof. Dr.Wu XiaoXin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ให้การต้อนรับและเสนอแนะเกี่ยวกับการทำข้อตกลงร่วมกันในด้านการเรียนการสอนภาษาจีน การให้ความช่วยเหลือด้านการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวัฒนธรรมจีนรวมไปถึงด้านอื่น ๆ