สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน ไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการเรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย  โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.Li Peng รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี  เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีการเล่าถึงความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมรับฟังด้วย ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกวางสี จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง ความเป็นมาของเศรษฐกิจจีน – ไทย