การบรรยายทางวิชาการ

0
873

对不起,此内容只适用于泰文。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมจีนได้มากขึ้น อีกทั้งได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางรับรู้ข่าวสารรวมทั้งความรู้ใหม่ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ประวัติศาสตร์จีน พัฒนาการทางภาษาและอักษรจีน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของจีน ชนเผ่าในประเทศจีน วัฒนธรรมชาวจ้วง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการจัดบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและสถานศึกษาในความร่วมมือรวมทั้งสมาคมต่างๆ ให้มีโอกาสได้เข้ามารับฟังการบรรยายทางวิชาการด้วย