โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้บริหาร

0
955

对不起,此内容只适用于泰文。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ)HAN BAN(จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน  สำหรับผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน ให้แก่ผู้บริหารในโรงเรียนความร่วมมือ