โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษา

0
1127

对不起,此内容只适用于泰文。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการค่ายฤดูร้อนสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนและผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักเรียนและนักศึกษา ในโครงการความร่วมมือ มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนตลอดจนได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนา และยกระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในอนาคต