วันศุกร์, ตุลาคม 18, 2019

ตารางการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ปี 2561

HSK
วัน เดือน ปี ที่สอบ วันสุดท้ายที่รับสมัคร วันประกาศผลสอบ
20 มกราคม 2561 วันเสาร์ 24 ธันวาคม 2560 27 กุมภาพันธ์ 2561
11 กุมภาพันธ์ 2561 วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2561 18 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561 วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 24 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561 วันอาทิตย์ 26 มีนาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561 วันเสาร์ 22 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561
10 มิถุนายน 2561 วันอาทิตย์ 14 พฤษภาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม 2561 วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2561 14 สิงหาคม 2561
18 สิงหาคม 2561 วันเสาร์ 22 กรกฎาคม 2561 18 กันยายน 2561
16 กันยายน 2561 วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2561 16 ตุลาคม 2561
14 ตุลาคม 2561 วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561 วันเสาร์ 14 ตุลาคม 2561 10 ธันวาคม 2561
02 ธันวาคม 2561 วันอาทิตย์ 05 พฤศจิกายน 2561 02 มกราคม 2562

 

HSKK
วัน เดือน ปี ที่สอบ วันสุดท้ายที่รับสมัคร วันประกาศผลสอบ
11 กุมภาพันธ์ 2561 วันอาทิตย์ 15 มกราคม 2561 18 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561 วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 24 เมษายน 2561
19 พฤษภาคม 2561 วันเสาร์ 22 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561
14 กรกฎาคม 2561 วันเสาร์ 17 มิถุนายน 2561 14 สิงหาคม 2561
14  ตุลาคม 2561 วันอาทิตย์ 17 กันยายน 2561 14 พฤศจิกายน 2561
02 ธันวาคม 2561 วันอาทิตย์ 05 พฤศจิกายน 2561 02 มกราคม 2562

 

YCT
วัน เดือน ปี ที่สอบ วันสุดท้ายที่รับสมัคร วันประกาศผลสอบ
03 กุมภาพันธ์ 2561 (เขียน) วันเสาร์ 07 มกราคม 2561 10 มีนาคม 2561
24 มีนาคม 2561 (เขียน) วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2561 24 เมษายน 2561
22 เมษายน 2561 (เขียน) วันอาทิตย์ 26 มีนาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561 (เขียน+ทางปาก) วันเสาร์ 15 เมษายน 2561 12 มิถุนายน 2561
25 สิงหาคม 2561 (เขียน) วันเสาร์ 29 กรกฎาคม 2561 25 กันยายน 2561
17 พฤศจิกายน 2561 (เขียน+ทางปาก) วันเสาร์ 21 ตุลาคม 2561 17 ธันวาคม 2561