สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีน

0
1484

Sorry, this entry is only available in Thai and 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีน

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรีเปิดคอร์สเรียนภาษาจีน

อบรมภาษาจีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฟรี

              โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

              รับสมัครถึงวันที่ 13 กันยายน 2560  – 24 กันยายน 2560

                  ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 26 กันยายน –    วันที่  (30 ชั่วโมง)

เวลาเรียน : ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 17:30-18:30

สถานที่สมัครและอบรม : สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ที่อยู่ : 57 หมู่ 2 ถนนป่่าโมก-สุพรรณบุรี  ตำ  บลโคกโคเฒ่า  อำ  เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีสมัคร:

  1. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 035-969620-1ต่อ9519  อีเมลล์: cissdu@gmail.com
  2. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวภัสรา สุขจินดา โทร. 087-4993415,  อาจารย์ซี  084-6632760
  3. Facebook : Cisdus Suphanburi (หมายเหตุ: บุคคลทั่วไปเก็บค่าใช้จ่าย คนละ 1,000บาท)