การอบรมศิลปกังฟูและนาฏศิลป์จีน

0
1287

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.


ปัจจุบันนี้ ประเทศจีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ภาษาจีนได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความประสงค์จัดทำโครงการอบรมศิลปะกังฟูและนาฏศิลป์จีน เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตลอดจนนักเรียนโรงเรียนความร่วมมือได้เรียนรู้และเข้าใจในศิลปะทั้งสองแขนงอย่างถูกต้องอีกทั้งได้ฝึกออกกำลังกายทำให้จิตใจแจ่มใส สุขภาพแข็งแรงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจีนตามหลักการของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี อีกทั้งมุ่งหวังให้ภาษาจีนและประเทศจีนได้เป็นที่รู้จักและเข้าใจของนักศึกษาทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย