โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้บริหาร

0
978

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ)HAN BAN(จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน  สำหรับผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีน ให้แก่ผู้บริหารในโรงเรียนความร่วมมือ