สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15

0
1230

Sorry, this entry is only available in Thai and 中文. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in one of the available alternative languages. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15

ในวันที่ 1 -4 สิงหาคม 2560 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้จัดการให้กับนักศึกษาฝึกสอน  รุ่นที่ 15 โดยมีนักศึกษาฝึกสอนจากโรงเรียนในความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการจัดอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และได้จัดการบรรยายประสบการณ์การเรียนการสอนในประเทศไทย  และกิจกรรมอื่นๆ

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาฝึกสอน   รุ่นที่ 15